Výroční schůze Axon sport teamu 2018

Jak už bývá v posledních letech zvykem, tradiční novoročn

í beseda Axonu se uskutečnila u Mančínyho (Petra Pospíšila) tuto sobotu ve Stříbře. První závodníci se začali sjíždět okolo půl druhé odpoledne. Většina dorazila pěkně na pohodu auty. Ti odvážnější (Pavel Petrle, Petr Pospíšil, Kamil Ackermann, Martin Vodák a Miloslav Vorel) osedlali zimáky i v teplotách pod nulou a dorazili takříkajíc „po ose“. Poslední dvojice opozdilců ve složení Petr Čechura a Martin Hrach dorazila okolo páté odpoledne a mohla se tak začít probírat témata vážná méně vážná i naprosto zbytečná.
Hlavním bodem bylo pořádání silniční série Š.U.A.C, která nově ponese podtitul Západočeská Amatérská Liga, což vlastně lépe vystihuje jednotlivé lokace závodů, které v posledních letech ze Šumavy expandovaly prakticky do celých Západních Čech. Liga v nové sezóně zavítá například do Domažlic a Stříbra, naopak z kalendáře zmizí Černý králík Axonu, což je z mého pohledu poměrně škoda, jelikož závodů v krásné šumavské krajině je dnes poskrovnu. Dalším hojně diskutovaným tématem bylo jarní teamové soustředění v Toskánsku, na které letos vyrazíme 23.3.. Zbývá jen upřesnit lokaci (Scarlino nebo okolí Ceciny). Na řadu přišla i finanční stránka klubu, řešilo se nové logo a také kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů a závodníků.
V uvolněnější části večera pak proběhla interní soutěž, která zohledňovala počty kilometrů v sedle kola, na běžkách nebo kilometrů uběhnutých. Samozřejmě nejpilnější sportovce neminula malá odměna od teamového dodavatele sportovní výživy firmy Nutrend. Nechybělo ani „důležité“ převážení jezdců, při kterém Martin Sokol pomocí snad nejchytřejší váhy na světě zjistil téměř veškeré měřitelné hodnoty jako procento tuku, váhu svalů, procento vody (snad ne rovněž alkoholu) v těle. Ti, co přibrali nějaké to kilo pak neminula pokuta 100Kč do teamové pokladny. O stravování hostů se pak postaral ten nejpovolanější z nás Martin Sokol. Podávala se uzená šunka a vepřová panenka připravená metodou sous-vide. Samozřejmě nechyběly různorodé pochutiny, takže každý si přišel na své. O úspěchu celé akce pak jasně hovoří to, že poslední členové (opilci???) se odebrali ke spánku až okolo páté hodině ranní. Vstávání okolo deváté ranní tak pro ně nebylo zrovna nejpříjemnější.